Tehlikesiz Atık Kodları

                                         TAT ATIK KODLARIMIZ

02 01 04 : Atık plastikler(ambalajlar hariç)

02 01 10 : Atık metal

11 05 01 : Katı çinko

12 01 01 : Demir metal çapakları ve talaşları

12 01 02 : Demir metal toz ve parçaları

12 01 03 : Demir dışı metal çapakları ve talaşları

12 01 04 : Demir dışı metal toz ve parçacıklar

12 01 05 : Plastik yongalar ve çapaklar

16 01 17 : Demir metaller

16 01 18 : Demir olmayan metaller

17 02 03  Plastik

17 04 01 : Bakır,bronz,prinç

17 04 02 : Alüminyum

17 04 04 : Çinko

17 04 05 : Demir ve çelik

14 04 06 : Kalay

17 04 07 : Karışık metaller

17 04 11 : 17 04 10 dışındaki kablolar

19 10 01 : Demir ve çelik atıkları

19 10 02 : Demir olmayan atıklar

19 12 02 : Demir metali

19 12 03 : demir dışı metal

19 12 04 : Plastik ve lastik

19 12 12 : 19 12 11 dışında atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan diğer atıklar ( karışık malzemeler hariç )

20 01 01 : Kağıt ve karton

20 01 39 : Plastikler

20 01 40 : Metaller