Kontamine Olmuş Metal Atıklar

Her türlü metal atıkların tehlike sınıfında yer alan maddelerle ( yağ,zift,mazot,benzin v.b ) kirlenmesi sonucunda oluşan atığa KONTAMİNE METAL ATIK denmektedir.

Bu kontamine metal atıkların bazıları ;

• Yakıt, zift depolama tankı

• Yağlı metal talaşı

• Tehlikeli metal talaşları

• Kontamine metaller

Biz Kartepe Geri Dönüşüm olarak bu kontamine metal atıkları yıkama ünitesinde su ve bazı kimyasal maddelerle Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınladığı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak çevreye zararını minimum hale getirerek yeniden kullanım amacı ile geri kazanımını sağlanmaktayız.

Kontamine Metal ve Yağlı Metal Talaşı Geri Dönüşümü:

Sanayide talaşlı imalat sonucu oluşan yağlı metal talaşları Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde 12 01 20 kodu ile kontamine metaller ise 17 04 09 kodu ile tanımlanmıştır.

Tesisimizde bu tür yağlı metal talaşları yıkama ünitesinde su ve bazı kimyasal maddeler ile yıkanıp , durulanıp biriktirme konteynerinde biriktirilmektedir. Bu proses sonucu açığa çıkan su ise lisanslı araçlarla Atıksu Arıtma tesislerine prosedüre uygun şekilde bertaraf amacıyla gönderilmektedir.

Kontamine metallerde de aynı yıkama işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde oluşan talaş ve metaller demir çelik fabrikaları ve dökümhanelerde eritilerek ülke ekonomisine ve çevreye tekrar kazandırılmaktadır.