Atık Tehlikeli ve Tehlikesiz Kablo

Atık Kablo Geri Kazanımı

Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği kapsamında değerlendirilen, Atık Kablo (bkz. Tablo 2) ve Atık Plastik (bkz Tablo 3) bu grupta alınarak tesiste işlem görecek atıklardır. Tesise gelen Tehlikesiz Atıklar için uygulanan geri kazanım yöntemi kodları, aynı yönetmeliğin EK-II B'sine göre şu şekildedir:

R5: Diğer anorganik malzemelerin ıslahı/geri dönüşümü,

R12: Atıkların R1 ila R 11 arasındaki işlemlerden herhangi birine tabi tutulmak üzere değişimi Tesisimiz R-12 geri kazanım yöntemine tabidir.

Tesise tehlikesiz atık kablolar şu yollar ile gelmektedir:

1. Atık üreticisi sanayi tesisleri ile sözleşmeler yapılır, bu atıklar düzenli olarak alınarak tesise getirilir.

2. Ömrünü tamamlamış sanayi tesislerinin söküm ihalelerine girilir; sökümlerden çıkan atıklar tesise getirilir.

3. Atık üreticileri, nakliyeciler aracılığı ile veya doğrudan kendileri atıkları tesise getirir.

Tesise gelen tehlikesiz atıklar genel olarak şu şekildedir:

1. Ömrünü tamamlamış ve sökülen tesislerden çıkan atık kablo ve plastikler.

2. Diğer hurda kablo atıkları.

3. İmalat kırpıntısı ve piyasaya sürülmemiş hatalı kablo ve plastikler.

Tesisimize kabul ettiğimiz atık kabloların geri dönüşüm süreci şu şekildedir ;

Gelen atık kablo uzun ise kesme makinasında kırılarak kısaltılır. Bu kesilen kabloların içindeki iletken maddeler ( alüminyum , bakır v.b ) ayıklanarak kırma makinasına gönderilir. Kırma makinasında kırılan bu maddeler ve çıkan plastik kablo kaplamaları depolanarak geri dönüşüm amacı ile piyasaya sürülür .