Tehlikeli Atık Kodları

LİSANS ATIK KODLARIMIZ

120120* : Tehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve öğütme maddeleri

170409* : Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş metal atıkları

170410* : Yağ, katran ve diğer tehlikeli maddeler içeren kablolar

170411   : 17 04 10 dışındaki kablolar

160213* : 16 02 09'dan 16 02 12'ye kadar olanların dışındaki tehlikeli parçalar2 içeren ıskarta ekipmanlar

160214   : 16 02 09'dan 16 02 13'e kadar olanların dışındaki ıskarta ekipmanlar

160215* : Iskarta ekipmanlardan çıkartılmış tehlikeli parçalar

160216   : 16 02 15 dışındaki ıskarta ekipmanlardan çıkartılmış parçalar

200135* : 20 01 21 ve 20 01 23 dışındaki tehlikeli parçalar6 içeren ve ıskartaya çıkmış elektrikli ve elektronik ekipmanlar

200136   : 20 01 21, 20 01 23 ve 20 01 35 dışındaki ıskarta elektrikli ve elektronik ekipmanlar